– 90 prosent av fisken som brukes til fôr kan spises av mennesker

Vi blir stadig flere mennesker her på jorden. Forsker bak en ny, global studie mener vi med fordel kan diskutere om andelen fisk som brukes til dyrefôr er god ressursbruk.