«Supermottaket» et halvt år etter

Det nye integreringsmottaket i Kristiansand har hittil hjulpet 30 personer å få plass i arbeidspraksis. Noen har også fått fast jobb.