Verger for asylsøkere: – Føler oss presset til å godkjenne alderstesting

Eirin Strifeldt (32) har fått et krast brev fra Fylkesmannen etter at hun nektet å godkjenne alderstesting av en mindreårig asylsøker hun er verge for. – Mange føler seg presset, sier leder i Vergeforeningen.